Savremena stomatološka ordinacija " M O D E N T"

 

 

 

Cara Dušana 32 A Lopare

Usluge

 

Popravke zuba

" M O D E N T " je savremena privatna stomatološka ordinacija, organizovana tako da pruži usluge najvećeg kvaliteta svojim pacijentima.

Uz lokalnu anesteziju popravka zuba može biti potpuno bezbolna. Ali to ne može da se generalizuje na apsolutno sve slučajeve.

 Dejstvo anestezije zavisi od toga o kojoj se bolesti zuba radi i od toga u kojoj se vilici nalazi zub koji boli.

 U rijetkim slučajevima kada postoji jaka upala živca ili kada postoji neka prepreka u prolasku sprovodne anestezije u donjoj vilici, dejstvo anestezije će biti umanjeno.


Isto tako postoji zavisnost od toga da li je pacijent uplašen ili nije. Kod uplašenih pacijenata, dejstvo anestezije je umanjeno.

 Zbog ovoga je bitno da se zubi popravljaju na vrijeme, kako bi se obezbjedila apsolutna bezbolnost intervencije.

 U našoj ordinaciji, koristeći vrhunski materijal, trudimo se da postignemo maksimalnu estetiku zuba.