Savremena stomatološka ordinacija " M O D E N T"

 

 

 

Cara Dušana 32 A Lopare

Usluge

 

Uklanjanje kamenca

" M O D E N T " je savremena privatna stomatološka ordinacija, organizovana tako da pruži usluge najvećeg kvaliteta svojim pacijentima.

Zubni kamenac prestavlja mineralizovani dentalni plak i nastaje taloženjem dentalnih soli u dentalni plak. Minerali u zubnom kamencu dolaze iz pljuvačke.

 On se sastoji od 70 do 90% neorganskih soli, od kojih najviše ima soli kalcijuma, fosfora i magnezijuma.

 Zubni kamenac se obilno taloži na mjestima u blizini izvodnih kanala pljuvačnih žlijezda (pod usne duplje - ispod jezika i predio obraza oko gornjeg prvog molara).

On se taloži na zubima i to na gingivalnoj trećini krunice prateći ivice gingive. Zubni kamenac u nastanku parodontopatije ima dvojaku ulogu: indirektnu i direktnu. Indirektna uloga je u tome što stvara retenciona mjesta za akumuliranje plaka i onemogućava samočišćenje i održavanje oralne higijene. Direktan uticaj kamenca potiče od mehaničkog pritiska koji on vrši na slobodnu gingivu.